MŪSŲ MOKYMAS

Dabar yra laikas kai materializmo šešėlis išplito po visą žemės rutulį ir aptemdė žmonių regėjimą. Labai daug žmonių išpažįstą tikėjimą, bet nepasiekia jo tikrojo saldumo ir stiprybės. Jie nežino Vienintelio Gyvo, Visur Esančio Dievo.

Continue ReadingMŪSŲ MOKYMAS