Pažadėtasis Mesijas (as)

Taikos atgaivinimas įvyks atnaujinus Islamą, kadangi jo mokymas yra amžinas bei apimantis visų ankstesnių religijų tiesą. Taigi nors reformuotojas būtų laukiamas Musulmonų, taip pat jis būtų laukiamas kitų Dievo apreikštų religijų pasekėjų.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) įkvėptas Dievo teigė, jog jis buvo reformuotojas, pažadėtas pastarosioms dienoms išpildant pranašystes apie Pažadėtąjį Mesiją ir Imam Al-Mahdi (t.y. apreikštasis vadovas, išpranašautas Islame). Jo pasirodymas išpildė pranašystes apie antrąjį dvasinį šventojo Islamo pranašo atėjimą (ramybės ir Alacho palaimos jam), taip pat apie antrąjį atėjimą Jėzaus, Krišnos, Budos (ramybė jiems) ir kitų Alacho pranašų.

Pažadėtasis Mesijas (ramybė jam) gimė kilmingoje šeimoje Qadiane, Indijoje. Nuo pat mažens jis labai domėjosi religija. Taip pat jis buvo žinomas dėl savo sąžiningumo, atjautos ir ryžtingumo. Bėgant laikui jo žinios ir supratimas apie religiją bei jos pritaikymą visuomenėje gilėjo. 
Būdamas Musulmonas, jis tvirtai tikėjo, kad visos religijos iš pagrindų yra tikros; jis visada siekė palaikyti visų religijų ir jų pranašų kilnumą. 
Jo uolus religijos gynimas galiausiai buvo palaimintas Alacho ir jis patyrė apreiškimą kaip Alachas jį pasirenka 1882-aisiais metais. Jis ir toliau gavo apreiškimo palaiminimus per visą savo gyvenimą, o 1889-aisiais metais, Dievo vedamas, įsteigė Ahmadiją Musulmonų Bendruomenę. Jis taip pat teigė, jog yra Pažadėtasis Mesijas, kurio visų religijų pasekėjai laukė (taip pat Imam Al-Mahdi Islame). Nuo pat pradžios bendruomenė skleidžia Islamo taikos žinią visame pasaulyje.

Pažadėtasis Mesijas (ramybė jam) buvo gerbiamas rašytojas. Jis parašė daugiau nei aštuoniasdešimt knygų įvairiais religiniais klausimais. Mąstymo būdu, kuris tinkamas šiuolaikiniam protui, jis pateikė išsamų religinių mokymų, dvasinių tiesų bei savo raštų apie Islamą ir jo aktualumą šiuolaikiniam amžiui aiškinimą. Tai jam pelnė platų pripažinimą. 
Jo moksliniai darbai yra tokie kaip Islamo mokymų filosofija – jame aptariamos žmogaus fizinės, moralinės ir dvasinės būsenos bei gyvenimas po mirties; Jėzus Indijoje – įdomus traktatas, atskleidžiantis neįtikėtinus įrodymus apie Jėzaus kelionę į Indiją – tai istorinis pasakojimas, kurį vėliau patvirtino kiti įrodymai bei nepriklausomi tyrimai. 
Kaip Islamo Šventojo Pranašo (ramybės ir Alacho palaimos jam) pasekėjas ir pavaldinys, Pažadėtasis Mesijas (ramybė jam) buvo taikos skelbėjas. Jis siekė atgaivinti Islamo taikiąją filosofiją kiekvienu tikėjimo aspektu. Pavyzdžiui, jis akcentavo, kad Islamas atmeta prievartą, skatina mokymąsi ir saviugdą. Jo darbai padėjo pamatus pasaulio taikai; jis pabrėžė poreikį atgaivinti žmonijos dvasią, gimusią iš Alacho meilės.

„Aš padarysiu taip, kad tavo žinia pasieks visus žemės kampelius“.

Šis dieviškasis pažadas buvo atskleistas Pažadėtajam Mesijui (ramybė jam) užtikrinant, kad jo misiją lydės sėkmė. Tai išsipildė daugeliu būdu – bendruomenė dabar yra įsteigta visame pasaulyje, per jos pasaulinį palydovinį TV kanalą MTA International. Ji skleidžia taikos žinią apie Islamą. Bendruomenė taip pat išvertė Šventąjį Koraną į 67 kalbas, kad žmonės galėtų pasinaudoti jo mokymu.