“Islamas reikalauja iš mūsų sumažinti žaizdas tų, kurie patiria skausmą, pašalinti nerimą tų, kurie yra sugniuždyti, ir parodyti meilę bei atjauą be jokio pripažinimo ar pasaulinio atlygio troškimo”.

Skaityti daugiau »

Tie kurie pakenks tikintiems vyrams ir tikinčioms moterims už tai ko jie
nepadarė, turės iškęsti nuodėmės kaltę ir įrodys nusidėję

Skaityti daugiau »

Dabar yra laikas kai materializmo šešėlis išplito po visą žemės rutulį ir aptemdė žmonių regėjimą. Labai daug žmonių išpažįstą tikėjimą, bet nepasiekia jo tikrojo saldumo ir stiprybės. Jie nežino Vienintelio Gyvo, Visur Esančio Dievo.

Skaityti daugiau »

Kiekvienas Šventojo Korano posmas turi aiškią ir paprastą, ir jo iškilių tikslų sąvokas gali suprasti net ir pirmą kartą skaitantis jo vertimą.

Skaityti daugiau »