Šventasis Koranas

Šventasis Koranas yra Šventoji Knyga arba Šventasis musulmonų Raštas. Jame musulmonams parašyti įstatymai ir įsakymai, elgesio normos socialiniam bei moraliniam elgimuisi, ir jame yra visapusiška religinė filosofija. Koranas yra parašytas arabų kalba. Tai yra rinkinys sudarytas iš žodinių apreiškimų duotų Šventajam Pranašam Muhamedui (sa) per 23-is metus.

Šventasis Koranas yra padalintas į 114 skyrius, ir kiekvienas skyrius sudarytas iš individualių posmų. Skyriai (arabiškai vadinami Surah) yra skirtingų ilgių, kaikurie sudaryti iš kelių eilučių kai tuo tarpų kiti gali tęstis per daugybę puslapių. Tekstas Šventajame Korane išliko nepasikeitęs per pastaruosius 1500 metų. Milijonai Šventojo Korano kopijų cirkuliuojančių šiandien pasaulyje yra visi identiški iki pat paskutinės raidės. Ir tai nėra keista, nes Dievas Šventajame Korane sako, kad Jis Pats apsaugos šią knygą: „Tikrai Mes, kurie atsiuntėme Pamokymą, ir neabejotinai Mes jį saugosime. (15:10)“

Musulmonams, Koranas yra Dievo Žodis ir sudaro užbaigtus mokymus žmonijai. Didelė dalis Korano yra apie Dievą, Jo požymius ir žmogaus santykį su Juo. Bet jis taip pat turi instrukcijas jo pasiekiejams, istorinius paskojimus apie tam tikrus pranašus bei žmones, argumentus priimti Muhamedą (sa) kaip tikrąjį Pranašą ir geras naujienas tikintiesiems ir ispėjimus netikintiesiems.

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН

В 1987 году Всемирная Ахмадийская мусульманская община впервые издала перевод Священного Корана на русский язык. Данный перевод, завершенный в 2005 году, -не редакция прежнего перевода 1987 года, а совершенно новыи перевод, в основе которого лежит перевод Священного Корана на язык урду, сделанный Духовным Главой Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, Четвертым Халифом Обетованного Мессии Хазратом Мирзой Тахиром Ахмадом (да будет милостив к нему Аллах).

Read More »