Veikla

Asociacija „Ahmadija“ yra organizacija, kuri nuo 2015 m. dirba Lietuvoje. Asociacijos šūkis yra Mylėk Kiekvieną, Nekęsk Nė Vieno“ Pagrindiniai tikslai yra tarnauti žmonijai ir skleisti taiką, nes būtent tai mes ir esame. Mes tikime, kad tarnavimas žmonijai yra pagrindinė mūsų pareiga be jokios diskriminacijos.

Asociacija vykdo įvairias veiklas, kurios vienija žmones. Pagrindinės mūsų veiklos – Naujųjų metų tvarkymosi akcija, Kraujo donorystė, Taikos Simpoziumas, Jalsa Salana, Knygų Mugė, Religiniai seminarai, Pagalba vaikų namams, Pagalba užsieniečiams integruotis į Lietuvos kultūrą ir panašiai.

Naujųjų metų tvarkymosi akcija yra Ahmadija Musulmonų bendruomenės tarptautinė savanoriška veikla.  Nuo 2017m asociacija Ahmadija Lietuvoje organizuoja šią veiklą prie Katedros Aikštės Vilniuje. Šioje akcijoje dalyvauja savanoriai iš Lietuvos, Pakistano, Vokietijos, Prancuzijos, Latvijos ir Estijos kartu su vietiniais gyventojais ir savanoriškai tvarko Katedros Aikštę po naujųjų metų šventės. Šia akcija organizuojama gavus Vilniaus miesto savivaldybės leidimą. Seimo pirmininkas bei Seimo nariai labai palaiko šią akciją. LNK, TV3 ją parodė per žinias ir įvairius laikraščiai parašė straipsnius.

“Kas išgelbėja gyvybę, yra lyg jie būtų išgelbėję visą žmoniją” (Šventas Koranas). Pagal Šventojo Korano mokymus asociacija Ahmadija tiki į žmonių tarnavimą ir gyvybių išgelbėjimą visomis įmanomomis priemonėmis. Nuo 2017 m. kasmet asociacija Ahmadija organizuoja kraujo donorystės akciją, kurijoje dalyvauja savanoriai iš Lietuvos, Pakistano, Anglijos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos kartu su vietinais gyventojais ir dovanoja kraują bei išgelbėja gyvybes. Šia akcija organizuojama koordinuojant su Nacionaliniu Kraujo Centru Vilniuje. Visus geros valios žmones kviečiame kiekvienais metais prisijungti prie šios akcijos.

Nacionalinis Taikos Simpoziumas yra pagrindinis Ahmadijos Musulmonų bendruomenės renginys visame pasaulyje. Organizuojant Taikos Simpoziumus siekiama skatinti gilesnį supratimą apie Islamo ir kitus tikėjimus ir įkvėpti bendromis pastangomis išsaugoti ilgalaikę taiką. Renginiai vyksta reguliariai visame pasaulyje ir pritraukia šimtus svečių iš visų visuomenės sluoksnių, įskaitant aukšto rango valstybės atstovus, diplomatus, parlamentarus ir religinius lyderius.

Jalsa Salana (kasmetinis suvažiavimas) yra vienas iš pagrindinių renginų Ahmadiyya Musulmonų bendruomenės pasauliniu mastu, kuris yra rengiamas skirtingu laiku, skirtingose šalyse. Pirmoji Ahmadiyya Musulmonų bendruomenės Jalsa Salana įvyko 1891m. Qadian (mieste Indijoje). 2019m įvyko Pirmasis Baltijos šalių suvažiavimas Jalsa Salana, kurio tikslas buvo supažindinti su Ahmadiyya Musulmonų bendruomene, Islamo požiūriu į Dievą, pranašus, džihadą, taikos siekimą, lygiateisiškumą, santykius šeimoje ir moters vietą visuomenėje. Daugelyje šalių Jalsa Salana vyksta kas metai, o Lietuvoje tai vyko pirmą kartą. Šitame suvažiavime dalyvavo Ahmadiyya Musulmonų bendruomenių nariai ir svečiai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gruzijos, Lenkijos, Anglijos, Austrijos ir Vokietijos.

Asociacija Ahmadija pirmą kartą dalyvavo Knygų Mugėje, kuri įvyko vasario 20-23 dienomis Litexpo parodų ir kongresų centre LITEXPO. Asociacija Ahmadija pristatė knygas įvairiomis kalbomis: lietuvių, anglų, arabų, rūsų ir vokiečių. Daug žmonių aplankė asociacijos stendą, klausinėjo įvairių dalykų apie Ahmadijos bendruomenę, Islamo tradicijas, veiklą, literatūrą, maldas, tikėjimą ir kitus kasdienio gyvenimo aspektus. Mūsų manymu, žinojimas padeda daug geriau suprasti vieni kitus. Tikimės, kad ir ateinančiais metais galėsime dalyvauti Knygų Mugėje.