Ahmadijos Musulmonų bendruomenė

Bendruomenė, kuri aktyviai dirba skleisdami taikią Islamo žinią visame pasaulyje. Islamas skatina religinę santarvę ir bendradarbiavimą; ši bendruomenė tiki, kad tolerancija ir pagarba yra taikios visuomenės pagrindas. Bendruomenė atsidėjusi darbui su visų tikėjimų žmonėmis, kad kiekvienas galėtų be kliūčių praktikuoti savo religiją. Ji įsipareigojusi tarnauti visuomenei, ar tai būtų lėšų rinkimas labdaros tikslais ar laikas, paskirtas išvalyti mūsų aplinką. Bendruomenės nariai tiki, kad musulmonų pareiga yra tarnauti šaliai, kurioje jie gyvena.

Įvairiose šalyse bendruomenė organizuoja kasmetinius labdaros renginius, siekdama surinkti pinigų vietiniams, tautiniams ar tarptautiniams tikslams. Visos administravimo išlaidos padengiamos bendruomenės, kad tiesiogiai visos surinktos aukos atitektų labdarai.