RINKTINAI POSMAI IŠ ŠVENTOJO KORANO

 

Kiekvienas Šventojo Korano posmas turi aiškią ir paprastą, ir jo iškilių tikslų sąvokas gali suprasti net ir pirmą kartą skaitantis jo vertimą.. Be to,kiekvienas posmas sudaro daugelio sudėtingių šakų, turinčių savyje pasleptas reikšmes, sisemos dalį. Per tas šakas bet kurio posmo reikšmė yra susijusi su prieš jį buvusiu ir po jo sekančiu posmu, ar skyrium.