MŪSŲ MOKYMAS

Dabar  yra laikas kai materializmo šešėlis išplito po visą žemės rutulį ir aptemdė žmonių regėjimą. Labai daug žmonių išpažįstą tikėjimą, bet nepasiekia jo tikrojo saldumo ir stiprybės. Jie nežino Vienintelio Gyvo, Visur Esančio Dievo. Norėdamas suteikti naudos tiesos siekėjams, aš pristatau sutrumpintą mokymų versiją aprašytą šventojo Ahmadijos judėjimo įkūrėjo knygoje Kashti-Nuh ( angliškai – Noah‘s Ark, lietuviškai – Nojaus Arka), kurią jis parašė norėdamas išgelbėti žmoniją nuo materializmo ir religijos tikėjimo trūkumo potvynio. Ši knyga buvo numatyta Ahmadijos bendruomenės nariams, tačiau visi musulmonai bendrai buvo adresuoti joje. Ši knyga yra lyg švyturys kiekvienam musulmonui, ne, ne tik musulmonui bet ir kiekvienam žmogui siekiančiam tiesos ir dvasingumo, galintis įžiebti jo vidinę lempą ir apšviesti jo širdį.