AUKSINIAI PRINCIPAI TAIKAI PASAULYJE

Dvyliktasis nacionalinis Ahmadijos musulmonų Taikos Siumpoziumas įvyko Jungtinėje karalystėje šeštadienį – kovo 14-ą dieną, 2015-aisiais metais, Baitul Futuh mečetėje, pietų Londone. Renginio tema buvo „Religinė laisvė ir Taika“. Šiame renginyje dalyvavo daugiau nei 1000 delegatų, tarp jų buvo daug parlamentarų, diplomatų, dvasinių ir civilinių lyderių. Tarp kalbėtojų buvo ir profesorius Heiner Bielefeldt ( Jungtinių tautų specialus pranešėjas religinės laisvės ir tikėjimo klausimais), Siobhain McDonagh parlamento narys 5 ( pirmininkas visos parlamentinės grupės Ahmadijos musulmonųbendruomenei),lordas Avebury ( Vice- pirmininkas parlamento rūmų žmogaus teisių grupės), daktaras Charles Tannock Europos parlamento narys ( pirmininkas europos parlamento draugų Ahmadijos musulmonų grupės),lordas Ahmad iš Wimbledon ( ministras bendruomenėms), ir Rt Hon Justine Greening parlamento narys ( Valstybės sekretorius tarptauniam vystymuisi). Šiame įvykyje taip pat buvo pristatytas Ahmadijos musulmonų skiriamas apdovanojimas už „Pažangumą siekiant taikos“. Jis buvo suteiktas ponui Sindhutai Sapkal iš Indijos už įkėpiantį darbą su benamiais našlaičiais. Pagrindinė kalba buvo pasakyta Jo Šventybės Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), pasaulinio Ahmadijos musulmonų bendruomenės lyderio.