Islamo Kalifas

Jo Šventenybės Hazrat Mirza Masroor Ahmad (gim. 1950 m. rugsėjo 15 d.) yra dabartinis ir penktasis Kalifas (, Khalifatul Masih al-Khamis), ir pasaulinės Ahmadiyya musulmonų bendruomenės lyderis. Kaip penktasis bendruomenės įkūrėjo – Hazrat Mirza Ghulam Ahmad – įpėdinis jis buvo išrinktas 2003 m. balandžio 22 d., trys dienos po jo pirmtako Hazrat Mirza Tahir Ahmad, ketvirtojo Ahmadiyya musulmonų bendruomenės Kalifo, mirties. Po ketvirtojo kalifo mirties pirmą kartą bendruomenės istorijoje Rinkimų kolegija susirinko už Indijos subkontinento ribų, Londono mieste. Po šio susibūrimo Jo Šventenybės Hazrat Mirza Masroor Ahmad buvo išrinktas penktuoju Ahmadiyya musulmonų bendruomenės Kalifu. Pačioje savo veiklos pradžioje, kaip atsakas į Pakistano vyriausybės spaudimą, jis buvo priverstas emigruoti iš Pakistano. Nuo tada, kai buvo išrinktas, jis daug keliavo po pasaulį, kad susitiktų su bendruomenės nariais ir pasakytų kalbą per jų metinius susibūrimus. Daugeliui šalių, kuriose jis lankėsi, tai buvo pirmasis Ahmadiyya kalifo vizitas.